پروژه‌ها
پروژه ساخت و ساز دانشگاه کوبانی
پنجشنبه، 16 فروردین 1397
پروژه ساخت و ساز دانشگاه کوبانی
با همکاری با اعضای بنیاد هِوی و دولت خود مدیریتی فرات، تحت حمایت بنیاد ابراهیم احمد و تحت نظارت چومان کنعانی، پروژه ساختمان دانشگاه کوبانی آغاز شد.