کودکان
بعد از حمله‌ی داعش، کودکان از 6 - 5 سالگی مشغول به کار می‌شوند. خانواده‌ها هم ارزشی برای تحصیل و درس خواندن قائل نیستند. سطح سواد پایین آمده، و خسارت بزرگی به آینده‌ی منطقه وارد می‌کند.

موسسه بنیاد هوی، بعد از آبادانی کوبانی، در مجموع در همه‌ی روستاها و شهرها، 25 مدرسه وجود داشت که در طول جنگ 20 تای آن‌ها به کل نابود شد. 5 تای باقیمانده را نوسازی کردیم و بقیه را دوباره از نو ساختیم. بیشتر از 4 هزار صندلی و میز ساخته شد. کامپیوتر، پرینتر و وسایل ورزشی برای همه مدارس تهیه شده و برای هر مدرسه 4 - 3 تانکر آب تعبیه گردیده است.

مدرسه‌ای برای معلولین ساخته شده با اختصاص قسمتی برای نابینایان شامل همه امکانات و تجهیزات موردنیاز.   
فعالیت‌های ما در بخش زنان
حمایت همه جانبه از کودکان؛ آموزش و پرورش، سلامت، کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست

150 کودک بی سرپرست از یک ماهه تا 15 ساله تحت پوشش خیریه بنیاد هوی هستند؛ فرزندان کسانی که در کوبانی شهید و همه خانواده خود را از دست داده‌اند. مکانی برای خواب آنها با گنجایش 150 نفر ساخته شد و مکانی هم برای برادر و خواهرها در نظر گرفته شده است.