سلامت
عموم مردم در زمان جنگ دچار بیشترین خسارت می‌شوند و گرانی و نبود امکانات درمان، سلامت را جزو کمک‌های اولیه موردنیاز می‌کند.

موسسه بنیاد هوی بعد از جنگ توانست بیشتر از صد تُن مواد درمانی را وارد منطقه کند. داروهای مورد نیاز بیماری‌های سخت تا تهیه آنتی‌بیوتیک که در دوران جنگ به شدت نایاب است.

به دلیل وسعت منطقه جنگ‌زده و نبود امکانات کافی، مجروحین تا رسیدن به مراکز درمانی شهید می‌شدند. به همین دلیل بنیاد هوی بیمارستانی سیار و مجهز به دو بخش جراحی را در منطقه مستقر کرد؛ در روستاها برای زایمان زنان باردار و مناطق جنگی برای مجروحینی که نیاز به جراحی داشتند تا درمان شوند. بیمارستان‌ها دارای 10 آمبولانس، و تجهیزات 7 بیمارستان بودند.

فعالیت‌های ما در بخش زنان
بیمارستان‌ها دارای تجهیزات M.R.I، CT Scan، آزمایشگاه خون، اکو و نوار قلب و سایر امکانات پزشکی بود و توسط افراد داوطلب خدمت‌رسانی می‌شد.

به دلیل نبود آموزش و فرهنگ حاکم بر منطقه، اغلب زنان روژئاوا و سوریه 10 تا 15 کودک به دنیا می‌آورند. از جمله کمک‌های بنیاد هوی، آموزش و مشاوره زنان برای پیشگیری و کنترل زاد و ولد است. بعد از زمان جنگ و آسیب‌های وارده، کنترل رشد جمعیت و تامین نیازهای عام جامعه به سرعت بازسازی کمک می‌کند.