پناهندگان و آوارگان داخلی
سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد، با شروع بحران سوریه و برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، تعداد کلی پناهندگان، پناهجویان و آوارگان دنیا در سال 2013 از مرز پنجاه و یک میلیون نفر عبور کرده است.

آوارگان تحت پوشش بنیاد هوی از شهرهای: موسل، منیج، عفرین، تارق و دیره‌زوو و ... در فاز اول؛ با تامین سرپناه، مواد غذایی و پوشاک مورد حمایت قرار گرفتند.
در فاز دوم، و بعد از آبادانی کوبانی، لوازم موردنیاز خانه و آشپزخانه را برای آوارگان و پناهندگان فراهم کردند.

فعالیت‌های ما در بخش زنان
مردم سوریه پس از 6 سال جنگ داخلی متحمل بیشترین درد و رنج شده‌اند، جنگ سوریه بیشتر از جنگ جهانی دوم در اروپا به طول انجامیده‌ است.
در حال حاضر، بیش از 90 درصد آوارگان اسکان داده شده‌اند و لوازم مورد نیاز زندگی روزانه آن‌ها، وسایل سوخت و پخت، و امکانات تحصیلی کودکان و سلامت تامین شده است.