بایگانی پروژه‌ها
پروژه ساخت و ساز دانشگاه کوبانی
با همکاری با اعضای بنیاد هِوی و دولت خود مدیریتی فرات، تحت حمایت بنیاد ابراهیم احمد و تحت نظارت چومان کنعانی، پروژه ساختمان دانشگاه کوبانی آغاز شد.
ارسال کمک‌های فوری به عفرین
در نتیجه درگیری مداوم در منطقه عفرین تعداد زیادی غیرنظامی در منطقه همسایه شهبا آواره شده‌اند.
بنیاد هِوی، از خانه‌ی زنان حمایت مالی می‌کند
این هفته بنیاد هِوی اقلام مورد نیاز خانه زنان را تامین کرد. خانه‌هایی که به تازگی برای زنان ساخته شده بود تجهیزات و لوازم لازم را نداشت. وسیله‌های عرضه شده شامل؛ کامپیوتر، پرینتر، میز، صندلی، بخاری و غیره بود.
دهکده زنان ژینوار
بنیاد هوی، با طراحی دهکده زنان ژینوار از حقوق زنان حمایت می‌کند
بنیاد هوی، به ساخت میز مدارس ادامه می‌دهد.
تیم بنیاد هِوی همچنان به ساخت میز مدارس ادامه می‌دهد. تا کنون بیش از 300 میز ساخته و به مدارس محلی تحویل داده شده است.